Opieka Rodzicielska

Ustalenie Władzy Rodzicielskiej

Zadbajmy o łagodny proces ustalenia kontaktów!

Zgodnie z ustawą oboje rodziców posiada władzę rodzicielską wobec dziecka. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje gdy nie ma porozumienia między rodzicami w tym zakresie.

Konieczna jest interwencja sądu. W takiej sytuacji należy szeroko uzasadnić, dlaczego władza rodzicielska powinna być przyznana jednej osobie, bądź niektóre tylko kwestie (zdrowie, edukacja) powinny być zgodne z wolą jednego rodzica.

O władzy rodzicielskiej musisz wiedzieć że:

Ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zawsze oznacza, że jeden rodzic jest zły, lecz może pozwolić na lepsze zarządzanie sprawami dotyczącymi dziecka.

Można ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica niewspółpracującego lub przebywającego w znacznej odległości od miejsca zamieszkania dziecka.

Porozmawiajmy o tym, jak Ci pomóc!

Z mojej strony otrzymasz:

Kompleksowe przygotowanie pozwu 
Prowadzenie negocjacji z małżonkiem
Sporządzanie niezbędnej dokumentacji
Bezzwłoczne przekazywanie korespondencji z portalu Sądowniczego
Reprezentację w sądzie
Wparcie prawne i emocjonalne