Prawo Pracy

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z obszaru prawa pracy. Nasi specjaliści wspierają pracodawców w spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa pracy. Pomagamy określić zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników i współpracowników, a także ograniczyć ryzyko firmy w sytuacji kontroli lub sporu sądowego.

Pomoc prawna dla Pracodawców i Pracowników

Usłaugi dla pracodawców

Kancelaria zapewnia pełną obsługę pracodawcy pod kątem przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę. Kancelaria ma także możliwość prowadzenia postępowania w przedmiocie ustalenia, czy pracownik nie naruszył panujących u pracodawcy zasad.
Ponadto, Kancelaria zapewnia pełną reprezentację pracodawcy we wszystkich sporach cywilnych (dot. np. odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę) oraz karnych tj. spraw o naruszenie praw pracowniczych.

Usługi dla pracowników

Jednym z częstszych problemów, jakie pracownicy mają ze swoim pracodawcą są problemy związane z wypowiedzeniem / rozwiązaniem umowy o pracę niezgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz naruszenia praw pracowniczych.
Oferujemy również pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

Porozmawiajmy o tym, jak Ci pomóc!

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

weryfikację przedłożonych pracownikowi przez pracodawcę umów
reprezentowania interesu pracownika w postępowaniach przez sądem pracy
reprezentowania pracownika w postępowaniu karnym jako pełnomocnika osoby pokrzywdzonej w sprawie przeciwko pracodawcy
możliwość prowadzenia postępowania w zakresie zbierania dowodów niezbędnych w procesie przeciwko pracodawcy
usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy