Spadek

Spadek, bogactwo czy długi?

Jeśli nabyłeś spadek, a następnie okazało się, że są to wyłącznie długi, to możesz podjąć procedurę, która zmieni poprzednią decyzję i uwolni Cię od odpowiedzialności.

Odrzucając spadek za siebie, nie robisz tego w imieniu dziecka. Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego należy podjąć dalszą procedurę.

Niezbędna wiedza o spadkach:

Spadek

Od dnia śmierci Spadkodawcy masz 6 miesięcy na podjęcie decyzji czy chcesz nabyć spadek. Jeśli nie złożysz oświadczenia w tym zakresie, to nabędziesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Ustawodawca określił jaki udział należy Ci się w majątku lub długach. Jego wysokość ustalana jest na podstawie ilości spadkobierców.

Testament

Oznacza to, że Spadkodawca wyraził swoją wolę w formie aktu notarialnego lub pisemnie. Dzięki temu możesz nabyć znaczną część spadku lub być z dziedziczenia wykluczony.

Nie zawsze testament chroni Cię przed wypłatą zachowku czy długami.

Zachowek i darowizna

Zachowek jest to część spadku dla uprawnionego kręgu osób. Możesz mieć do niego prawo albo być zobowiązanym do jego zapłaty.

Dokonanie darowizny przez spadkodawcę na rzecz spadkobiercy nie zawsze wyłączy prawo do zachowku. Jest to częsta pułapka. Dowiedz się jak jej uniknąć.

 

np. Babcia chce darować mieszkanie wnukowi. Nie wyłączy to prawa pozostałych spadkobierców do domagania się zachowku od wnuka.

 

Spadek a dziecko

Często rodzice są w przekonaniu, iż moją podejmować wszystkie decyzje za dzieci. Niestety, jest to błąd. Aby zdecydować czy nasze dziecko nabędzie czy odrzuci spadek, musisz mieć zgodę sądu. Przygotuję wnioski do sądu wraz z szczegółowym uzasadnieniem Twojej woli.

Dopiero po uzyskaniu zgody sądu będziesz mógł złożyć oświadczenie, a Twoja wola będzie skuteczna i wywrze skutki majątkowe na rzecz Twojego dziecka.

Porozmawiajmy o tym, jak Ci pomóc!

Z mojej strony otrzymasz:

Sporządzić niezbędne wnioski
Ustalić najkrótszą drogę formalną
Sporządzić chroniącą Cię umowę lub testament
Szybko i bezproblemowo przejść przez cały proces
Załatwić sprawę w Sądzie
Zapłacić najniższy podatek