Spory Cywilne i Gospodarcze

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W ramach usług prawniczych i radcowskich pomagamy naszym Klientom zarówno w zakresie spraw związanych z roszczeniami o zapłatę jak i umowami cywilnoprawnymi. Nasze wsparcie polega na doraźnym lub stałym udzielaniu porad prawnych (w tym porady prawne online), opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów, jak i reprezentowaniu przed sądami cywilnymi we wszystkich sprawach natury cywilistycznej oraz gospodarczej. 

Prawnicy Działu Prawa Cywilno-Gospodarczego i Postępowania Sądowego specjalizują się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej negocjacji i zawierania umów cywilnych, a także zapewniają pomoc prawną w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

Porozmawiajmy o tym, jak Ci pomóc!

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego świadczą obsługę prawną poprzez:

negocjacje i konstruowanie umów
postępowania sądowe, cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, Sądami Arbitrażowymi, Trybunałem Konstytucyjnym
ugody sądowe i pozasądowe
opinie i ekspertyzy prawne
obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami
dochodzenie odszkodowań